Del av reguleringskartet som omfatter området med tomter og prosjekterte hytter.
Ta kontakt med utbygger eller Eiendomsmegler1 Hemsedal for ytterligere 
informasjon.